Türk Mitolojisi Hakkında İlginç Bilgiler

Türk Mitolojisi Hakkında İlginç Bilgiler

Türk Mitolojisinde yer alan Tanrı, Tanrıça ve figürlerle alakalı ilginç bilgileri sizin için derledik.

1. Kayra Han (Kara Han)

Türk ve Altay mitolojisinde Yaratıcı Tanrı ve Baş Tanrı olarak bilinir. En çok Altay, Tuva, Hakas ve Yakut mitolojilerinde ön plana çıkar. Babası İlk Tanrı olan Gök Tengri’ dir annesi yoktur. Göğün 17. katında oturduğu bilinir. Şamanlara göre Ülgen, Kızagan ve Mergen adında 3 oğlu vardır. Kışları yeryüzünde yazları ise gökyüzünde geçirdiği söylenir.

2. Ülgen ( Ülgan Han)

Kayra Han’ın oğlu olan Ülgen’in göğün 16. katından altından bir sarayda yaşadığına inanılır. İyilik tanrısıdır. Gök cisimlerini ve meteorolojik olayları yönetir. İnsanlığa ateş yakmayı öğrettiği söylenir. Bineği Kelke adında bir öküzdür.

3. Kızagan

Kayra Han’ın oğlu olan Kızagan göğün 9. katında yaşar. Savaş tanrısıdır. Savaşçıları korur, orduları yönetmekte ve zafer kazanılmasında yardımcı olur. Kızıl renkle temsil edilir. Asası gökkuşağıdır.

4. Mergen (Pergen Han)

Kayra Han’ın oğlu olan Mergen göğün 7. katında yaşar. Akıl tanrısı olarak bilinir. Bilimi ve felsefeyi simgeler. Ok ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşmaz.

5. Ötüken

Ötüken hayvanları ve toprağı koruyan tanrıçadır. Yer tanrıçası olarak bilinir. Doğumu ve bereketi temsil eder.

6. Umay Ana

Umay Ana, ailelerin ve çocukların koruyucusudur. Yaşam ağacının sembolü olarak bilinir ve yeryüzüne bereket saçar. Gümüş saçlı, güzel yüzlü bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Umay Ana, iyilik tanrıçası, ana tanrıça ver hayat tanrıçası olarak kabul edilmiştir.

7. Yayık Han

Irmak ve göllerden sorumlu tanrıdır. 17 ırmağın kavuştuğu yerde yaşar. Büyük tufandan sonra gökyüzüne çıkmıştır. Kamçısı şimşektir. Göğün 3. katında oturur.

8. Karlık (Karluk Han)

Duman Tanrısı’dır. İnsanların yaşamını denetler. Ülgen’e kurbanların ruhlarını iletir, Ülgen’in habercisidir. 

9. Suyla

Yazgı Tanrısı’dır. Su ile güneş ve ayışığından yaratılmıştır. Karlık gibi Ülgen’e haber taşır. İnsanların yaşamını denetler. Gözleriyle 30 günlük uzaklığı görebilir.

10. Erlik Han

Yer altı aleminin efendisi ve kötülük tanrısıdır. Erlik sağlam gövdeli, atletik yapılı yaşlı bir varlık olarak tasvir edilir. Yer altında kendine koyu kırmızı ışık veren bir güneş yarattığı söylenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir