Astronomi ve Astroloji

Astronomi ve Astroloji

Birbiriyle en çok karıştırılan konulardan olan Astronomi ve Astrolojiyi birbirinden nasıl ayırabiliriz?

Astronomi

Astronomi (gök bilimi), gök cisimlerini kökenleri, fiziksel ve kimyasal özellikleriyle gözlemleyerek açıklayan bir bilim dalıdır.  Astronomi dünya atmosferinin dışında gerçekleşen gözlemlenebilen tüm olay ve olguları inceler. Bunların içinde Ay, Güneş, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, bulutsular, kara delikler gibi kavramları ve nesneler vardır.

Modern Astronominin Dalları

Astrofizik: Gök cisimlerinin yapılarını açıklamak için kimya ve fiziğin yasalarını kullanan bilim dalıdır.

Gök mekaniği: Gök cisimlerinin hareketlerini inceler.

Kozmoloji: Evrendeki galaksilerin genel dağılımını ve bunun sebeplerini araştırır.

Astronometri: Gök cisimlerinin konum ve hareketlerini hesaplamaya dayalı bilim dalıdır.

Fotometri: Bir astronomik nesnenin ışık akısı veya elektromanyetik radyasyonunun yoğunluğunun ölçülmesi ile ilgili bir astronomi tekniğidir.

Spektroskopi: Gök cisimlerinden radyasyon çıkışına daha ayrıntılı bakmaktır.

Astroloji

Astroloji gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin insanlar üzerindeki etkisini inceleyen bilimsel bir tutarlılığı olmayan sözdebilimdir. Çoğu bilim insanı astroloji falcılık olarak görüp, hiçbir geçerliliği olmadığını savunmaktadır. Gök olaylarına bakarak kehanet ve felaketlerin geleceği varsayımını yapmak çok uzun yıllardır çoğu toplumda gözlemlenmiştir.

Günümüzde astrologlar, Güneş’in, Ay’ın ve gezegenlerin insanların doğduğu andan itibaren  üzerlerinde etkileri olduğunu savunmaktadır. Bu dayanarak doğum haritaları, gezegen konumlarına göre yorumlanarak insanların yaşamları hakkında bilgiler verilir.

Astronomi ve Astroloji Farkı 

Astronomi ve astrolojinin en net farkını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Astronomi bir bilim dalıdır, astroloji ise bir bilim dalı değildir. 
  • Astronomide elde edilen bilgiler bilimsel bilgiler olup kanıta dayalıdır, astrolojide elde edilen bilgiler yoruma dayalıdır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir